• Bent Lorentzen
  • Dunkelblau (1985)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • va, afl, hp
  • 10 min

Programme Note

DUNKELBLAU betyder selvfølgelig mørk(e)blå på tysk men leder tillige på dette sprog tanken hen på begreber som dunkel eller tusmørke.

Titlen skal referere til de mørke klangfarver man hører i DUNKELBLAU. I det hele taget spiller det klanglige en stor rolle i stykket, og i den betydning kan det siges at være en fortsættelse af impressionismen og Debussy, som jo har skrevet en berømt sonate for samme besætning som mit stykke.

Titlen er en tysk metafor for stykkets ideverden.

BL