• Ole Buck
  • Inturno (1996)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • fl, ob, bn, org, hpd
  • 8 min

Programme Note

For fem instrumenter

Bestilling med støtte fra Statens Kunstfond

Tilegnet "Auris"-ensemble 1996.