• Ole Buck
  • Carols (1980)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • ob, cl, bn, sx
  • 8 min

Programme Note

Det første udkast til værket går tilbage til 1980, men med lidt opmuntring fra Per Egholm genkomponerede jeg stykket i 1995 til De danske Rør. Indholdet er i sin gribende enkelhed parodier eller parafraser over ikke-eksisterende Chrismas carols, dog uden at den ironiske distance træder for tydeligt frem og dermed spolerer den grundlæggende objektivitet.

Ole Buck