• Ole Buck
  • Reyong (1992)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • perc, org
  • 10 min

Programme Note

Ligesom i Rejang for solo percussion er der i Reyong tydelige elementer af en imaginær rituel situation, som muikken forsøger at udtrykke eller at indkredse, i et vedvarende forsøg på både at fastolde musikkens karakter og dne tilgrundliggende fjernøstlige forestilling - og dermed også skabe et rent kompositorisk afsæt for at inddrage vores vestlige instrumenter på en anderledes måde, distancere sig fra traditionen.

Jeg har da også gjort anvendelsen af gong-chimes og deres kombination med orglet til den centrale krumtap, stykket ligesom drejer sig om, og ladet det geografiske aspekt ligge bagved og blot skabe en impressionistisk ramme hele stykket kan udfolde sig mere eller mindre frit indenfor.

Endelig er det inddelt i klare afsnit betinget af de hørbare strukturers organiserede individuelle liv og som i sidste instans betinger det klingende resultat, idet jeg har ikke ønsket at påtvinge netop disse nogen ydre form.

- Ole Buck