• Bent Lorentzen
  • Bill og Julia (1991)
    (Bill and Julia)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • tbn, perc, tape
  • Bass
  • 1 hr 10 min

Programme Note

Under ouverturen, der forsøger at udtrykke en kats sjæl, når den er ophidset, præsenteres den farlige hakkemaskine, der får stor betydning for udviklingen. Hovedpersonen Bill bliver spærret inde i laden af den forhadte forvalter, der samtidig jager Julia væk fra gården med sit jagtgevær.

Under fangenskabet beskriver Bill forvalteren og hans ejendommeligheder, først og fremmest hans sjoskende gummistøvler, der sætter stinkende spor overalt i laden. En
kat skal sidde og sidde og sidde, og ellers gør den, hvad der passer den.
Efterhånden tyr han til overdrivelser, der bliver mere og mere usandsynlige. For eksempel hævder han, at hans forfædre var tigre og løver. Det står i skærende kontrast til den triste virkelighed.

Læser i Lieberkinds bog om pattedyr og kattene, og hæfter sig særligt ved kattenes gudestatus i det gamle Ægypten. Pahst, kattenes Odin, viser sig for Bill. Han bliver skræmt fra vid og sans og foretager et langt ritual af besværgelser. Vi hører også om den lykkelige tid som killing, og om traumet, han fik, da forvalteren forsøgte at drukne ham i søen. Fantasierne tager til, Bill er pludselig en sudansk hanløve.
der spreder skræk og rædsel blandt mennesker. En gammel man-eater.

Da forvalteren tilfældigt kommer forbi, forsøger Bill at skubbe ham i den larmende roehakker, men bliver i stedet selv alvorligt såret. Efter en tur på hospitalet kommer Bill tilbage i rullestol og er endnu ikke helt rask efter bedøvelsen.

Herefter kommer en romantisk sekvens om Bill og Julias
kærlighed og Bill synger en serenade. Efter endnu et forsøg lykkes det Bill at få stoppet forvalteren ned i hakkemaskinens inferno af roterende knive og til
sidst er der ikke andet tilbage end to beskidte, blodige gummistøvler.

Bill er fri. Går ud til friheden gennem ladeporten og møder Julia, den elskede hunkat.
– Bent Lorentzen

Scores

Score preview