• Ole Buck
  • Juego de dado I (2001)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)

Short version. For Erling Møldrup.

  • gtr
  • 3 min 18 s

Programme Note

Stykket foreligger i to versioner Juego de dado I og Juego de dado II - som er den korte og den lange version af stort set samme stykke; - formen er, i det første, en fri sammenstilling af små konkretistiske indfald, hentet på selve instrumentet, som leger sig frem til et forløb, omtrent som i improvisation, hvor visse ting ligger fast og visse ting er til fri disposition.

I anden version udvikles dette, til en slags sonate, men ikke som i en klassisk sonate, hvor forløbet er fastlagt på forhånd, men frit, idet der undervejs hentes inspiration, - altså i henhold til titlen: som et terningsspil.

Begge stykker er komponeret i tæt samarbejde med guitaristen Erling Møldrup, nemlig på den måde, at jeg kastede en ide ud og det var så hans opgave at finde den idiomatiske guitarmæssige udførelse; - på den måde kan man også her tale om et spil med brikker.

De to stykker er tilegnet Erling Møldrup som også uropførte dem.

- Ole Buck.