• Naresh Sohal
  • Kavita I (1970)

  • Novello & Co Ltd (World)
  • 1111/0010/perc/pf/vn.vc
  • soprano
  • 15 min
  • Tagore
  • English

Listen