Hæderspris til Per Nørgård

Hæderspris til Per Nørgård
Per Nørgård
© Helle Rahbæk
Kunsten er et hjørne af livet uden vindere og tabere. Alligevel har den danske fond, Beckett-Fonden, valgt at give en rund million til den 76-årige komponist. Det er første gang i sin snart 20-årige levetid, at fonden uddeler en hæderspris. Om årsagen, siger fondens direktør, Peter Varming til Politiken: ”Per Nørgård er det finest tænkelige eksempel på en kunstner, der har ydet særlige fortjenester af den slags, det ligger inden for Beckett-Fondens fundats at støtte. Hans betydning for dansk kompositionsmusik kan ikke overvurderes.” Som ung var han inspireret af tidens nordiske tone, men Nørgård udvidede hurtigt sit kompositoriske synsfelt i form af sonderinger af nye muligheder i den centraleuropæiske modernisme. Når det gælder originalitet og omfang savner Nørgårds foreløbige livsværk sidestykke i den nyere nordiske musik. Og hans fingeraftryk er at finde overalt i det danske musikliv. De er sat af en inspirator, formidler og kulturkritiker langt udover det sædvanlige. Beckett-Fonden blev i 1989 stiftet af kunstmaler Paul Beckett og hans hustru Birte. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der med et årligt rådighedsbeløb på omkring 9 mio. kr. yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lign.

Related News