• Gordon Jacob
  • Pretty Polly Pillicote (1945)

  • Novello & Co Ltd (World)