• Sven-Erik Bäck
  • Näktergalen och Höken
    (Naktergalen och Hoken)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • perc/pf/str
  • SATB
  • 20 min