• Phillip Faber
  • Aftensang (2014)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • SSAA
  • 12 min

Programme Note

Værket er komponeret april 2014 og uropført ved DR PigeKorets midsommerkoncert 23. juni 2014.

Besætning
Pigekor (pk) Juniorkor (jk) Børnekor (bk)

Alternativ besætning
Pigekor (pk) Sekstet (jk) Solist (bk)

1. sats: børnekor, juniorkor og pigekor
2. sats: pigekor
3. sats: børnekor, juniorkor og pigekor

Værket kan opføres i sin helhed eller som tre adskilte satser. Total varighed: 12 minutter