• Maja S. K. Ratkje
  • Paragraf 112 (2014)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • 1(pic)+pic.1+ca.1+bcl.1+cbn/4331/timp.2perc/hp/str
  • 7 min

Programme Note

Commissioned for the 200 years anniversary for the Norwegian constitution by the symphonic orchestras of Norway.
Released on the record Variations over Variations in 2017.


I feiringen av vår grunnlov vil vi vise fram det beste vi har oppnådd som nasjon, og vi må samtidig skue framover. Jeg har valgt å rette fokus på grunnlovens paragraf 112 som lovfester at myndighetene skal legge til rette for at naturens produksjonsevne og mangfold bevares. “Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten”, står det blant annet. Norsk kultur er uløselig knuttet til natur, og mitt nye verk er ment som en påminnelse om at anvsaret for det skjøre, men viktige mangfoldet ikke må forsømmes.

§ 112.
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Listen

View Score

Discography