• Isaac Albéniz and Cristóbal Halffter
  • Variaciones, Ballet after "Rapsodia Española" (1959)
    (Variaciones, Ballet Sobre Rapsodia Española)

  • Unión Musical Ediciones (World)
  • 3+pic.2+ca.2.2/4231/timp.perc/str
  • 18 min