• Rued Langgaard
  • Naar Livets Pilgrimsvandring gaar paa Hæld, BVN323 (1947)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • Voice, pf (or organ. Also avaibale for 4 part choir a capella)
  • 2 min 30 s