• Gösta Nystroem
  • Sånger vid havet [Songs by the Sea] (1942)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • 11112100perchp.cel
  • soprano
  • 17 min
  • Gösta Nystroem
  • Lindqvist, Södergran, Gullberg, Jändel