• Albert Guinovart
  • Valses poéticos (A la memoria de E. Granados) (2011)

  • Unión Musical Ediciones (World)
  • pf
  • 16 min 45 s

Programme Note

Valses poéticos

I) Introducció (Allegro)
II) Vals Melòdic (Plàcidament)
III) Vals Apassionat (Presto)
IV) Vals Lent (Moderato)
V) Vals Humorístic (Allegro)
VI) Vals Brilliant (Allegro vivo)
VII) Vals Sentimental (Moderato)
VIII) Final (Allegro)