• Gustav Nordqvist
  • Jutta kommer till Folkungarna (1919)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • 2222/2000/timp/hp.cel/str
  • Medium voice
  • 4 min