• Sven-David Sandström
  • Birgitta Musik I: På Finsta 1316 [At Finsta in the Summer of 1316], Ballad Opera (1973)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • fl2hn.2tbnstr(1.1.1.1.1)
  • 2 Sopranos, Bass, 2 Speakers
  • 25 min