• Nikos Skalkottas
  • Greek Dances for Orchestra: Suite No. 3 (1934)

  • Margun Music (World)
  • 2222(cbn)/4331/timp.perc/str
  • 24 min

Programme Note

Movements:
4. Mariori Mou
5. Tsamikos
6. Makedonikos
7. Chiotikos
8. Kleftikos
9. Neradzophilima
11. Messolongitikos
12. MazochtosScores