• Sebastian and Ø. Westbye
  • Forstædernes Engel fra "Det gode menneske fra Sezuan"
    (Forstædernes Engel from "Det gode menneske fra Sezuan")

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)


Ø. Westbye

  • 2.1+ca.2.2/2.2.2.0/2perc.dms/hp/pf/bgtr/gtr/str
  • voice
  • 4 min