• pf, electronics
  • 18 min

Programme Note

PHYSIS for forsterket piano og computerstyrt harmonizer (1986/2003):

"(...) Deres mål var å oppdage den essensielle natur, eller den virkelige orden, av elementer som de kalte "physis". Termen "fysikk" er avledet fra dette greske ordet og betyr derfor egentlig forsøk på å se den essensielle natur som er iboende i alle ting."

(Fra "The Tao of Physics" av Fritjof Capra.)

Bak denne pretensiøse innledningen skjuler det seg et stykke musikk med mer beskjedne målsettinger: Physis er delt inn i 7 områder som alle består av 4 til 5 kortere forløp som utøveren (nesten) fritt velger rekkefølgen av. Rekkefølgen av delene som altså utøveren for en stor del har bestemt, blir omtolket til konturer, intervaller og rytmer som igjen blir bestemmende for computerens transponering av pianostemmen. Transponeringen liksom forstørrer opp pianoetterklangens rike, indre liv ved hjelp av melodiske tråder som er derivert fra det samme materiale som pianostemmen selv er spunnet ut i fra. Derfor tittelen Physis; det lille i det store, det store i det lille, i en evig runddans.

Og for riktig å kunne få øye på “det lille” er det slik at desto mer stillferdig pianoets til store tider monokrome linje er, desto flere av computerens i alt 5 harmonizere (eg. “transponerere”) vil bli aktivisert.

Harmoniene i Physis er i all hovedsak utledet fra 5 grunnakkorder á 4 toner.

A.Sch. (rev.2005)

Scores

Excerpt

Discography

More Info