• Niels Rosing-Schow
  • Vocabulary II (1997)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • vla, cl, perc, pf
  • mezzo soprano
  • 12 min

Programme Note

VOCABULARY II (1997)
for mezzosopran, klarinet, bratsch, slagtøj, klaver og elektronik

I 1986 skrev jeg stykket Vocabulary for sopran solo og elektronik. Det blev opført ved Lerchenborg Musikdage samme år som et element i en kollektiv komposition, der involverede i alt fem komponister. Året efter blev det brugt som ledsagelse til Charlotte Rindums ballet Transit for fem (maskerede) dansere. Siden da har det ligget og ventet på at blive bearbejdet til en version for sangstemme og fire instrumentalister - i alt fem musikere (når man undtager dirigenten). Den kærkomne lejligheden til at realisere denne plan kom med Figuras invitation til et samarbejde.

Det tekstlige udgangspunkt i Vocabulary II er de fire ord: Five Meeting - Density Changing. I løbet af stykket nedbrydes disse ord til fonemer og morfemer (ordenes mindste betydningsbærende enheder), og mod slutningen sammenstilles en del af lydene og orddelene til: Identity Fainting (andre ord og betydninger strejfes "tilfældigt" undervejs). Til hver af sproglydene er koblet et givet harmonisk og/eller klangligt elment.

Teksten udspringer af/kommenterer den musikalske situation (fem musikere på scenen - skiftende musikalsk tæthed), og teksten kastes samtidig tilbage i det klanglige univers som basis for det musikalske materiale. Der er således tale om et eksempel på de selvspejlende strukturer, som gennem en årrække har været dyrket inden for forskellige kunstarter og altså også musikken. Alt efter temperament kan dette "selv-refererende" aspekt opfattes som en kvalitet i sig selv eller som (endnu) et eksempel på utilgængelig sig-selv-nok-hed. Spørgsmålet er imidlertid om musikken kan lade være med også at fortælle andre "historier". For mig er pointen at indfange de historier, som musikalske bindinger af netop denne art måtte frigøre.