• 3.3.4.3/4.3.3.1/timp.3perc/hp/pf(cel)(hpd)/org/str
  • 32 min

Programme Note

A Symphony in Time har det konventionelle satsforløb (hurtig, langsom, scherzo, finale) som baggrund, men overtager ikke dermed det klassisk-lineære tidsbegreb med dets forestilling om organisk, "logisk" udvikling.

Symfonien forløber i tid som en mangelaget forskydning af tidsplaner der støder sammen og griber ind over hinanden, på en måde så de 4 traditionelle satser (og satskarakterer) kan siges at være til stede samtidig, uden at det "rum" den enkelte sats udgør bliver helt brudt ned. De mange brudflader, det "splittede" i den musikalske tid som dominerer musikkens overflade, er derfor forbundet (af proportioner og satskarakterer) på et dybere, "rumligt" plan - værkets egentlige hovedtema er selve den musikalske oplevelse.

- Karl Aage Rasmussen, oktober 1985


Media

A Symphony in Time: 1. Allegro
A Symphony in Time: 2. Adagio
A Symphony in Time: 3. Scherzo
A Symphony in Time: 4. Finale

Scores

Discography