• Niels Marthinsen
  • Chimes at Midnight (1993)
    (Chamber Symphony no. 3)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • 1.1.1.1/1.1.1.0/perc/pf/str(1.1.1.1.1)
  • 18 min

Programme Note

Afvikling og nedbrydning - en musik, der falder hen, dør ud, bruges op - det er temaet i mine kammersymfonier, hvoraf Chimes at Midnight er den tredie. Overfladisk set består værket af fem dele (der spilles uden pause) med klassiske karakterbetegnelser: moderato, andante, allegro, scherzo, adagio. Under disse overskrifter foregår det er dramatisk forløb, der gradvist, som satserne skrider frem, tømmes for energi og fremdrift. Satserne er ikke kontrastfyldte; de er snarere på vej fremad og nedad - fremad indenfor eller henimod at etablere deres egen karakter, og nedad i værkets altopslugende afvikling af sig selv.

Musikken bygger ikke på temaer i klassisk forstand - snarere på en uafbrudt progression af harmonisk sammenhængende akkorder, der er omkranset af lange, skalalignende guirlander i både hurtigt og langsomt tempo. Akkorderne løsrives gradvist fra deres oprindelige harmoniske funktion og antager karakter af store tyste klokker, der ringer videre ind i natten.

Chimes at Midnight er skrevet til Århus Sinfonietta.

- Niels Marthinsen

View Score