• Karl Aage Rasmussen
  • Når jeg var lykkelig, skrev jeg ingen sange (1967)
    (When I Was Happy I Wrote No Songs)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • gtr
  • voice
  • 12 min