• Svend Hvidtfelt Nielsen
  • While Angels Sleep (1999)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • 4sx, perc
  • 4sx, 2perc
  • 15 min

Programme Note

While Angels Sleep kunne have heddet "Sarajevo" eller "Palæstina" eller "World Trade Center". Det er en ekstrem musik der i sit udtryk rækker fra skrigende frustration til stum indadvendthed.
Værket er todelt med en slagtøjskadence midtvejs. Den sidste tyste musik er en fuga over et tema fra første delen. Temaets intervaller er dog nu halveret, hvilket resulterer i en musik fyldt med kvarttoneintervaller. Det er dog ikke kun til sidst kvarttonerne dukker op. De har været i musikken fra starten som et konstituerende element i indledningsskriget.
Svend Hvidtfelt Nielsen.