• 3.3.3.3/4.3.3.1/timp.7perc/hp/pf/man/str
  • 26 min

Programme Note

Symfoni, Antifoni

"Symfoni" og "Antifoni" er en slags tvilliner, skabt af samme grundstof men faldet meget forskelligt ud, bl.a. med hensyn til størrelse: SYM er på 2min., ANTI på 24 min. Og den første er homogen den anden heterogen. Symfonien (denne hæderkronede form) er blevet reduceret til ouverture. Det er Antifonien, der er hovedsagen. I den er samlet vidt forskelligt stof - som samtidig er beslægtet. Dette har jeg forsøgt at opnå ved at begrænse det samlede toneforråd. De forskellige stiludtryk filtreres igennem et fast tonegitter. Jeg har accepteret melodien, pulsen, motivet, gentagelsen. For at nedtone de anekdotisk virkende sammenstød er de forskellige musikalske ideer lagt oven i hinanden og fasthodlt på langs, hvilket efterhånden som stykket skrider frem betyder nye belysninger - rytmisk, harmonisk, rumligt, "landskabeligt". Et broget stof reses i et musikalsk ritual.

"Symfoni, Antifoni" modtog Nordisk Råds Musikpris i 1980.

Media

Symphony, Antiphony: Antiphony I. —
Symphony, Antiphony: II. —
Symphony, Antiphony: III. —
Symphony, Antiphony: IV. —
Symphony, Antiphony: V. —
Symphony, Antiphony: VI. —

Scores

Score preview

Discography