• Anders Brødsgaard
  • Dream Fragment (1989)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • vn
  • 10 min

Programme Note

Dream Fragment er skrevet i 1989 på bestilling af Nordisk Konservatorieråd og indgik i en workshop på det Jyske Musikkonservatorium, hvor de strygerstuderende indstuderede værker skrevet af nordiske komponister. Desværre blev Dream Fragment erklæret for uspilleligt i første omgang, indtil en ung solistklasse-studerende, Johannes Søe Hansen, fik fingre i det.

Dream Fragment begynder på de højest mulige flageolet-toner, bevæger sig gradvist ned i ’normalt’ violintone-område og forsvinder hen mod slutningen igen op i det højeste flageolet-leje.

’Hovedtemaet’ i stykket er en brudt akkord - spillet med violinetude-bueføring i Paganini-stil - som optræder både som flageolet-akkord, som fortissimo-akkord, som pizzicato-akkord, som en melodisk bevægelse etc.

Stykket blev det første i en række - mere eller mindre uspillelige - stykker for violin og cello, hvor jeg udnytter strygeinstrumenternes naturlige flageoletter - dvs de overtoner der fremkommer, når man berører strengen ganske let på nogle bestemte punkter. En teknik der kræver meget stor præcision og teknisk kunnen af den udøvende.

Anders Brødsgaard

Discography