• Per Nørgård
  • Til minde om (1978)
    (In Memory of)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • gtr
  • 7 min

Programme Note

Til Minde om…” (“In Memory of…”) tager udgangspunkt i motivisk materiale fra anden akt af operaen ”Siddhartha” (1975-79). Titlen på værket har en speciel baggrund, idet jeg blev inspireret til det under spadsereture på Assistens Kirkegård som jeg tidligere boede overfor. Det var særligt et prægtigt gravsted fra 1700-tallet der fangede min interesse. Giertrud Birgitte Bodenhoff`s gravmæle. Den smukke og elskværdige, Københavns, måske Europas rigeste enke, Kendt af alle i hovedstaden. Hun blev gift som sekstenårig med den noget ældre tømmerhandler Andreas Bodenhoff, men oplevede kun et kort lykkeligt forår inden døden hentede hendes mand. Selv døde hun, ikke lang tid efter, kun sytten år gammel.

Først efter tilblivelsen af Til minde om…(In Memory of…) blev jeg bekendt med den bizarre myte omkring Giertrud Birgittes død. En myte der var velkendt blandt danskerne langt op i 1900-tallet. Lægen og folketingsmanden Viggo Starcke, der havde familiebånd til hende udgav i 1954 en bog om sine undersøgelser desangående. Han påviste klare indicier for rigtigheden af historien: Giertrud Birgitte Bodenhoff var blevet begravet som skindød og var vågnet da gravrøvere var i færd med at plyndre kisten. Derpå havde forbryderne slået hende ihjel.
Denne “mindemusik” for guitar har jeg efterfølgende tilegnet Andreas og Giertrud Birgitte Bodenhoff.

Per Nørgård

Discography