• Niels Viggo Bentzon
  • Kvintet for fløjte, violin, bratsch, cello og klaver, Op. 130 (1961)
    (Quintet for flute, violin, viola, cello and piano)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • vn, va, vc, fl, pf
  • 13 min