• Bent Fabricius-Bjerre and Ole Høyer
  • Enkel Melodi til Dig
    (En Enkel Melodi til Dig)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)


Ole Høyer

  • 1+pic.2.2.22.2.2.22perc.dmshppfgtrstr
  • voice
  • 4 min