• Bent Fabricius-Bjerre and Ole Høyer
  • Duerne Flyver

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)


Ole Høyer

  • 2.2.2.2/2.2.2.0/dms/hp/2gtr/str
  • voice
  • 3 min