• Michael Bojesen
  • uforsigtige
    (Den uforsigtige)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • SATB
  • B

Programme Note

Musik: Michael Bojesen
Tekst: Emil Aarestrup

Jeg vidste at parere,
Naar Amor Buen spændte;
Jeg undgik, længe øvet,
Hvert farligt Skud, han sendte.

Paa Gaden, i Theatret,
Paa Landet og i Byen,
Omkring mig rasled Pile,
Som Hagl fra Sommerskyen.

Jeg fanged dem med Ryggen,
Med Skuldren — Brystet ikke -
Og jeg saae ud — et Pindsviin
Har ikke flere Pigge.

Da saae jeg dine Øine,
Og da jeg saae dem rigtig,
Da blev jeg saa forundret,
Saa henrykt uforsigtig -

Saa salig ligegyldig -
At, da du gav et Nik mig,
Et venligt — Ak, du veed jo,
Hvor skrækkelig det gik mig!