• Anders Koppel
  • Concerto for Percussion and Orchestra (2001)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)

Dedicated to Markus Leoson

  • 3(pic).2.2.3(cbn)/4.2.3.1/pf/str
  • perc; 2pf
  • Percussion
  • 22 min

Programme Note

Min koncert for percussion og orkester blev komponeret i 2001 på bestilling af Markus Leoson, til hvem koncerten også er dedikeret. Markus og jeg har gennem året haft et udmærket samarbejde. Han har nemlig også uropført og indspillet min Tarantella, ligesom han har spillet min koncert for marimba og orkster no.1 adskillige gange.

Percussion har naturligvis sin styrke i det rytmiske, men da solistens instrumentopstilling i forvejen blev udarbejdet af Markus og mig selv, allerede inden jeg begyndte at komponere, fik jeg en ualmindelig og inspirerende mulighed for at udnytte de forskellige percussioninstrumenters tonehøjder motivisk og tematisk - en mulighed som jeg har gjort brug af gennem hele værket.

Værket har fem satser, hvor hver og en lægger vægten på forskellige dele af opstillingen. I den korte og energiske første sats præsenteres solist og orkester. Anden satsen har scherzokarakter med en langsommere mellemdel - og her er vibrafon og klokkespil i fokus. Tredje satsen er en langsom, lys og søgende misterioso, som krystaliseres i solistens metalinstrument med nogle udbrud på træ og skind. Fjerde satsen er en tour de force på træ og skind, delvist med inspiration fra rock og latinamerikansk musik. Den sidste sats er delvist en reprise af første satsen og her kommer solistens hele instrumentarium i anvendelse.

Symfoniorkesteret er til denne koncert udbygget med et piano, som spiller en væsentlig rolle i flere af satserne som 'bro' mellem orkester og solist. Orkesteret har i dette hele taget en bærende rolle med mange soloinsatser.

Anders Koppel 2002

View Score

Reviews