• Karsten Fundal
  • Memory - version 2001 (2001)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)

For Gageego Ensemble in Göteborg

  • fl, cl, perc, pf, vn, vc
  • mezzo soprano
  • 10 min

Programme Note

Denne version af stykket er skrevet til Gageego ensemblet i Göteborg

Memory er baseret på en tekst, som jeg selv har skrevet. Dette har jeg gjort af to grunde. For det første har jeg anvendt en teknik, der knækker teksten op i fragmenter og giver helt nye ord, for det andet ville jeg have en kortfattet tekst, hvor jeg var så forhippet på, hvad den skulle indeholde, at jeg ligeså godt selv kunne lave den, da jeg ikke, efter meget søgen, fandt en, der eksisterede i forvejen, jeg kunne bruge. Desuden er teksten konstrueret sådan, at den kører i ring, og når jeg bryder den op efter den ovenfor og nedenfor beskrevne teknik, opstår der nye ord, der giver en slags drømmeagtigt menigslag til den oprindelige tekst.

Den teknik, jeg anvender til at bryde teksten op, er den samme som jeg bruger generelt til at komponere stykket med. Den beskrives lettest med tekstombrydningen som eksempel: En tekst stump, som for eksempel de første to linjer af stykket, lægges i flere forskellige tempolag under hinanden. Derefter lægges de froskellige lag sammen til en linje, der så giver det opbrudte resultat:
(1. linje): Memory re – versing time/ (2. linje) reversing me – mory in – to expectation
(2. linje): re versing, re ver sing time re – ver sing me…
time re vers sing time, time etc.
re vers sing
Resultat: memoversre vers versing reversing time very sing to time

Det er jo tydeligt, at der allerede her kommer nogle ord ud, som ikke er i den oprindelige tekst: vers; der høres som verse, altså engelsk for vers. Sing; engelsk for synge, very; engelsk for meget, sing to time; syng til tiden. Osv.

Den samme teknik er brugt på en musikalsk tonestruktur, hvilket giver denne ejendommelige hakkende musik, som er kendetegnet for to yderafsnit i stykket: Forskellige genkendelige akkorder/melodistumper bliver på denne måde flettet ind imellem hinanden i bestandigt nye mønstre.

I midterafsnittet anvender jeg den samme teknik i mindre ekstrem form, hvilket giver den mere lyriske musik. Her forestiller jeg mig en slags drømmesekvens, hvor ”drømmeren”, sangstemmen, efterhånden ”falder i søvn”. Det kan høres ved at teksten først er rimeligt sammenhængende som normalsprog men efterhånden mister sit logiske udtryk, og danner underlige ulinieære sammenhænge, ligesom vi kender det fra drømme.
Den oprindelige tekst lyder som følger:

Memory reversing time
Reversing memory into expectation
Time reversing expectation into
Memory reversing time etc.

“Drømme sekvens”
memory in the amber of time
recalling the once liquid now
in transparent forms
frozen motives within