• Bent Sørensen
  • Plainte d'un Troubadour (1993)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • ob
  • 7 min

Programme Note

Titlen har jeg lånt hos Schubert; den stammer fra et Moment Musical. Stykket er blot en sidste klage fra en musikalsk troubadour.
Plainte d’un Troubadour er komponeret som et bestillingsværk fra DUT med støtte fra Statens Kunstfond. Stykket er tilegnet Helen Jahrén.

- Bent Sørensen