• Bent Sørensen
  • Troldspil (1982)
    (Troll-playing)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • cl
  • 4 min

Programme Note

Troldspil (1982) hører til værklistens tidligste kompositioner. Det korte solostykke fokuserer på variation og udvikling af nogle få basisidéer i et forholdsvis ukompliceret quasi-tonalt tonesprog. Men hen mod slutningen stikker en enkelt kvarttone hovedet frem – og bringer forvarsel om et i senere Bent Sørensen-værker meget hyppigt anvendt udtryksmiddel.

- Bertel Krarup, september 1993.

Discography