• John C. Phillips
  • Eight Negro Spirituals

  • Novello & Co Ltd (World)