• Malcolm Lipkin
  • The White Crane (1971)

  • Chester Music Ltd (World)
  • instrumental ensemble
  • chorus
  • Narrator
  • 20 min