• Benjamin Frankel
  • Sonata No. 1 (1942)

  • Novello & Co Ltd (World)

Written for Max Rostal

  • Violin
  • 16 min