• Aulis Sallinen
  • En del av det Hela ('A Part of the Whole') (1989)

  • Novello & Co Ltd (World)

Commissioned by Finlands-Svenska Sång-och Musikförbund for their 100th anniversary concert

Choral leaflet (Swedish only)

  • SATB
  • 6 min
  • Aulis Sallinen
  • Elmer Diktonius
  • Swedish