• Paweł Szymański
  • A Kaleidoscope for MCE (1989)

  • Chester Music Ltd (Worldwide except Poland)
  • Cello
  • 8 min