• Ethel Smyth
  • The Dance (1908)

  • Novello & Co Ltd (World)
  • flperchpvn.va.vc
  • mezzo soprano [=baritone]
  • 6 min

View Score

Preview the score