Shakespeare Sange af Poul Ruders uropføres af Hanne Fischer og Radiosymfoniorkestret

Shakespeare Sange af Poul Ruders uropføres af Hanne Fischer og Radiosymfoniorkestret
Poul Ruders’s 'Shakespeare Sange’ uropføres af Hanne Fischer og Radiosymfoniorkestret ved Torsdagskoncerten i Radiohuset den 14. september. Til brug for indvielsen af Operahuset, komponerede Poul Ruders en ”koncert-arie” som blev fremført af mezzosopranen Hanne Fischer. Teksten var hentet fra Shakespeares Sonetter, og Poul Ruders har nu skrevet yderligere to sange, hvis tekstmateriale ligeledes er forfattet af Shakespeare. Ruders’s valg er faldet på ”Music to hear”, første sonet af ”Sonnets to Sundry Notes of Music” og ”Threnos” fra ”The Phoenix and the Turtle” Det er de to sidstnævnte sonetter, som uropføres ved torsdagskoncerten den 14. september, hvor publikum også får lejlighed til at høre eller genhøre den første sang fra Operahusets åbning.