Nutidig dansk musik

Nutidig dansk musik
© EWH
"Nutidig dansk musik" af Finn Gravesen og Palle Andkjær Olsen. Bogen, som indeholder komplette partiturer og indspilninger til de behandlede værker, giver en ideel indføring i den danske samtidsmusik. Bogen giver desuden forslag til hvordan man kan lytte sig ind på og beskæftige sig med musik, man ikke på forhånd har noget kendskab til. Hvad er “ny musik”? Måske er begrebet “nutidig musik” bedre. Det har man brugt om fænomenet i Sverige i mange år. Ordet dækker slet og ret den musik, som er blevet til i disse år. Men ikke nok med det. Som genrebetegnelse dæk-ker ordet ikke al samtidsmusikken, for eksempel bruges ordet ikke om den kommercielt motiverede musik, popmusikken eller folkemusikken. “Ny musik” eller “nutidig musik” er kompositionsmusik, dvs. musik der er resultat af en komponists arbejde med det musikalske stof og altså ikke først og fremmest hviler på improvisation - og det er kunstmusik, dvs. at musikken er skrevet til en situation, hvor lytningen er primær, modsat underholdningsmusik og pop-musik, hvor musikken ledsager andre gøremål, dans, film, samvær, reklame.... Musikken er beregnet til at kunne stå alene og at henvende sig til en opmærksom lytter eller bruger, som stiller krav til den om at indeholde et særligt budskab. Muligvis er musikken komponeret til en bestemt lejlighed eller anledning, men den indbyder under alle omstændigheder til interesseret og nysgerrigt nærmere bekendtskab. - Nutidig dansk musik er her repræsenteret ved ni centrale værker. - Bogen er en materialesamling, og hvert værk præsenteres med partitur, indspilning på cd og en - større eller mindre - introducerende artikel. - De enkelte værker og introduktioner kan stå alene. Man behøver ikke at gennemarbejde hele bogen for at få udbytte. - De introducerende og analyserende artikler har forskellig karakter. Nogle giver blot en kort præsentation af værket, mens andre rummer såvel analyse som tolkning af værket. - Bogen kan være til gavn på diverse gymnasiale trin, på seminariet og universitetet og som arbejdsbog for den læge og interesserede lytter til nutidig musik. - Værkudvalget er ikke repræsentativt for den danske samtidsmusik, men viser dog en ganske stor spredning - fra Per Nørgård over Bent Sørensen til Fredrik Lundin. - En let, men kvalificeret måde at komme i kontakt med nutidig musik på - også for dem, der kun har ringe erfaring med nutidsmusikken.