Spil Dansk Dagen 2003 - arrangementskonkurrence

I anledning af Spil Dansk Dagen den 30. oktober 2003 inviterer Edition Wilhelm Hansen musikhold fra alle landets gymnasier og semi-narier til at være med i en konkurrence, hvor vi præmierer det bedste arrangement. Vi har fundet tre danske sangtitler frem af skattekisten, og nu vil vi gerne høre, hvordan de sange kommer til at lyde, når nye generationer folder sig ud og fortolker musikken anno 2003. Derfor udfordrer vi musikhold fra gymnasier og seminarier til en dyst i arrangement. I arrangerer, så noderne slår triller, og vi præmi-erer det bedste arrangement med en hel dags studietid hvor som helst i landet, så I kan ind-spille jeres arrangement. Der er også klasse-sæt af vores nye Toner Fra Filmen til de fem bedste arrangementer, og hvis I virkelig laver nogle numre der rykker, så udgiver vi dem på tryk. Konkurrencebetingelser Musikholdet arrangerer én af tre følgende melodier: Den da’ da Dorte drak dus (Kai Møller / Børge Müller) The Formula for Love (Kjeld Bonfils / Nina & Frederik) eller Du er ikke alene (Sebastian) for 1) en besætning, der som minimum består af: bas, guitar, trommer, tangentinstrument, vokal + et valgfrit instrument eller 2) kor a cappella Jeres tilmelding til konkurrencen skal vi have senest 3. oktober 2003. Når I har tilmeldt jer, sender vi det nødvendige nodemateriale sam-men med en nøjere beskrivelse af konkurren-cebetingelserne. Det færdige arrangement skal være Edition Wilhelm Hansen i hænde senest den 17. november 2003 og afleveres på noder, gerne sammen med en indspilning. Arrangementerne vil blive bedømt af en dom-merkomité bestående af: konsulent Finn Gravesen, lektor og komponist Vagn Nørgaard sammen med redaktør René A. Jensen og Jakob Faurholt fra Edition Wilhelm Hansen. Dommerne vil naturligvis tage hensyn til de niveauforskelle, der kan være mellem musikhold fra gymnasier og seminarier. Og de vil i deres bedømmelse lægge vægt på, at arrangementet fremstår helstøbt, konsekvent og indeholder fornyende og originale elementer. Vi opfordrer til, at I benytter Spil Dansk Dagen den 30. oktober 2003 til at prøve jeres arran-gementer af live på jeres gymnasium eller seminarium, så I også er med til at fejre at dansk musik er levende musik i forandring. Tilmeld Jer til konkurrencen på spildansk@ewh.dk eller ring til os på Edition Wilhelm Hansen Marlene Ottosen, tlf. 33 70 15 11 eller Jakob Faurholt, tlf. 33 70 15 14 Vi glæder os til at høre fra Jer!