Korvers til Kirkeåret

Ved Folkekirkens højmesser er det i mange kirker landet over skik at lade koret fremføre en mini-motet, et såkaldt korvers som en musikalsk kommentar til den gammeltestamentlige (GT) læsning. "Korvers til Kirkeåret" (i to bind med 1. og 2. tekstrække i hvert sit bind) er et bud på en komplet samling af sådanne korvers med en ligevægtig fordeling af selvstændige kompositioner og arrangementer over koralmelodier. Alle satser er primært beregnet til fremførelse i umiddelbar forlængelse af GT-læsninger, men mange satser er også egnede som introitus eller motet. Organist ved Holmens Kirke i København Jakob Lorentzen har samlet og tilrettelagt de to bind for kor a capella (spændende fra SATB til SSAATTBB). Endelig er der i appendiks bragt mere enkle korvers udsat for mere begrænsede besætninger (unison, SSA, SAB og SATB), egnede for eksempel til fremførelse i ferietid. Alt i alt en yderst praktisk samling for et hvert kirkekor, der ønsker at være forberedt på nærmest alt. Let og overskueligt!