Musik omkring os

Bogen her har til formål at give musiklærere en grundviden om musik fra Tyrkiet, Pakistan og Marokko. Disse tre lande udgør hver et hjørne af det nordafrikanske-mellemøstlige-vestasiatiske område, som er nabo til Europa, hvormed vi har lange historiske relationer. Desuden repræsenterer de alle tre en markant musikhistorisk tradition, på én og samme tid beslægtede og samtidig klart indbyrdes forskellige. I sig selv begrunder dette alt rigeligt disse musikkulturers plads i dansk musikundervisning. Hertil kommer desuden at alle tre lande har bidraget med indvandrere til Danmark fra 1960 og frem. I den sammenhæng har bogen derfor også til opgave at sætte bl.a. musiklærere i stand til at undervise i musik med relation til de tre indvandrergrupper. Samtidig sætter bogen forhåbentlig lærerne i stand til at indsætte den musik som indvandrere fra de pågældende lande medbringer, den de unge med den baggrund, lytter til, og det som lærerne eventuelt selv oplever her i landet, ind i et bredere perspektiv. Derfor omhandler bogen ikke kun den lille del af det musikalske univers som indvandrere og unge med indvandrerbaggrund reelt selv dyrker her i landet. I det hele taget vil de danske forhold kun indtage en mindre rolle. Dette valg skal ses som et forsøg på at udfordre den meget uheldige tendens i den danske offentlighed hvor indvandrerne gøres til den primære begrundelse for at vi skal inddrage andre kulturer i vores (musik)undervisning. Det er uheldigt fordi der er mange andre og langt vigtigere årsager til at udvide sin musikalske horisont. De herboende indvandrere fra de pågældende tre lande giver ofte et meget ensidigt og snævert billede af (musik)kulturen i deres oprindelseslande. Dette skyldes i høj grad indvandrernes baggrund, både geografisk og socialt. For at øge forståelsen og respekten for andre dele af verden er det vigtigt at vi alle forstår at kulturen i disse lande, herunder også musikken, er en del af en lang historisk udvikling og en del af en varieret mosaik af samtidige strømninger. Eva Fock Udgivelsen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet og Egmont Fonden.