The Nordic Bass

Bogen er udarbejdet til dem, der vil udnytte de muligheder, der er i den elektriske bas. Det er ikke en begynderbog, og man bør have nogen erfaring på instrumentet, da solospillet her er baseret på flerstemmigt spil uden akkompagnement af andre instrumenter. Bogen strejfer det mest elementære af musikteorien, men hovedvægten er lagt på de praktiske eksempler, som fylder bogen fra 1. Lektion. Da meget af spillet foregår over 12. Bånd, er notationen delt i såvel F- som G-nøgle. De første lektioner beskæftiger sig med greben på bassen og deres becifring, samt forskellige anslagsmåder og akkompagnement til melodier. Desuden vil en række tekniske detaljer som "tapping" og kunstige flageoletter blive forklaret. Fra og med 13. Lektion er der desuden en lille solo for el-bas, hvor både melodi og akkompagnement bliver spillet samtidigt. Repertoiret tager sit udgangspunkt i den nordiske folketradition. For at gøre bogen så instruktiv som muligt, medfølger en cd, så brugeren kan orientere sig i de enkelte arrangementer og samtidig forholde sig til den måde, som forfatterne har tænkt sig eksemplerne spillet.