WHs Komponistpris 2002 uddeles 28. november i Radiohusets Koncertsal

I år går vi over grænsen! Wilhelm Hansens komponistpris 2002 hædrer både en svensk og en dansk komponist. Komponisterne Hans Gefors og Anders Nordentoft modtager den 28. november WHs komponistpris 2002. I år modtager begge komponister hver 50.000 kr. WHs Komponistpris overrækkes i Radiohusets Koncertsal i forbindelse med koncerten den 28. november 2002, hvor Radiosymfoniorkestret under ledelse af Gerd Albrecht bl.a. spiller Anders Nordentofts ”Distant Night Ship”. I år er det niende gang WHs Komponistpris uddeles, men det er første gang, at priskomitéen har fundet en modtager til prisen udenfor Danmarks grænser. Nationaliteten er heller ikke det springende punkt for valget af prismodtagere – i år som i de forgående år er det kvaliteten i deres værker, der har gjort udslaget. Og kvalitet har ingen grænser. Grænserne mellem Sverige og Danmark er i netop Hans Gefors tilfælde krydset mange gange før. Hans Gefors er en komponist med en stærk tilknytning til komponistmiljøet i Danmark, og han har været skribent og redaktør for Dansk Musiktidsskrift. Det er ikke mindst kvaliteterne i Hans Gefors fire store helaftensoperaer, som priskomitéen har fokuseret på i dette års uddeling af WHs Komponistpris. Den sidste - ”Clara” - blev skrevet til parisernes traditionsrige Opera-Comiques 100-års jubilæum i 1998. Anders Nordentoft er dansk, men han er også en komponist, der ikke er bange for at skubbe til de musikalske grænser. Når hans seneste værk ”On This Planet” snart får premiere på Den Anden Opera vil publikum møde et musikalsk univers, der bevæger sig mellem rock og moderne kompositionsmusik. Anders Nordentoft modtager WHs Komponistpris 2002 i anerkendelse af, at han har skabt en række værker, som har netop den kvalitet, der hæver musikken udover det sædvanliges grænser. Kor- og orkesterchef Per Erik Veng vil motivere uddelingen af WHs Komponistpris 2002 ved koncerten den 28.november 2002.